0387 188 886

Trĩ Ngoại : (Chia làm 4 thời kỳ) Vùng hậu môn sưng đỏ, đau, trĩ bị sưng to, đau, táo bón, nước tiểu đỏ.

+ Bài thuốc (01) có gia giảm       

+ Bài thuốc (02) có gia giảm                                                                                                                                  + Bài thuốc (03) có gia giảm 

+ Bài thuốc (04) có gia giảm

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.