0387 188 886

Showing 1–12 of 38 results

ĐAU LƯNG  ( Yêu thống)

Các chứng trạng:

1/ Triệu chứng: Đau lưng ,sợ lạnh, đau do thay đổi thời tiết, chườm ấm dể chịu, rêu lưỡi trắng, dày; mạch Phù khẩn, điểm đau di chuyển không ở một chổ.

+Bài thuốc …. gia giảm

+ Kết hợp Châm cứu + XB Bấm huyệt

2/ Triệu chứng: Thắt lưng đau tăng khi gặp lạnh, vặn lưng, cúi ngửa khó khăn và gây đau, nằm yên vẫn đau, gặp thời tiết âm u ẩm thấp, mưa thì đau tăng, rêu lưỡi trắng cáu. Kim quỹ yếu lược viết “Bệnh thận trước, người nặng nề vùng thắt lưng lạnh như ngồi trong nước, thể trạng giống như nước, song không khát, đái bình thường, ăn uống bình thường là bệnh ở hạ tiêu”

+Bài thuốc (1) …. gia giảm

+Bài thuốc (2) …. gia giảm

+ Kết hợp Châm cứu + XB Bấm huyệt

3/ Triệu chứng: Do bê vác vật nặng, đau dữ dội một bên, không lan, đi lại khó khăn, co cứng cơ, mạch sáp.

+Bài thuốc …. gia giảm

+ Kết hợp Châm cứu + XB Bấm huyệt

4/ Triệu chứng: Đau cố định một chỗ, nhẹ thì vận động cúi ngửa khó khăn nặng thì không động đậy được, không cho ấn vào chỗ đau.

+Bài thuốc (1) …. gia giảm

+Bài thuốc (2) …. gia giảm

+Rượu xoa bóp

+ Kết hợp Châm cứu + XB Bấm huyệt

5/Triệu chứng: Thắt lưng đau ê ẩm, chân yếu, lúc mệt bệnh tăng, nằm thì giảm.

a/ Nếu có thêm chân tay lạnh, mặt sắc trắng, bụng dưới câu cấp, lưỡi nhạt, mạch trầm tế.

 +Phương thuốc: (1)

+Phương thuốc: (2)

b/ Nếu có thêm tâm phiền mất ngủ, miệng họng khô,má hồng, lòng bàn chân tay nóng, lưỡi đỏ, mạch tế sác.

+Phương thuốc: (1)

+Phương thuốc: (2)

+Phương thuốc: (3)

+Phương thuốc: (4)

  • Châm cứu + Xoa bóp bấm huyệt

6/ Triệu chứng: Lưng đau buốt, có cảm giác nóng vùng thắt lưng, tiểu tiện vàng giắt, rêu vàng, mạch hoạt sác

  • * Đơn thuốc:….. gia giảm
  • Châm cứu + Xoa bóp bấm huyệt