0387 188 886

Trĩ lâu ngày gây thiếu máu, trĩ ở người già

Triệu chứng: đại tiện ra máu lâu ngày, hoa mắt ù tai, sắc mặt trắng nhợt. Người mệt mỏi, đoản hơi, tự ra mồ hôi,

+ Bài thuốc (01) có gia giảm       

+ Bài thuốc (02) có gia giảm                                                                                                                                  + Bài thuốc (03) có gia giảm    

+ Bài thuốc (04) có gia giảm    

+ Nhà thuốc còn nhiều Phương thuốc  khác nhau để điều trị tùy theo chứng trạng của mỗi bệnh nhận, kết hợp Châm cứu.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.