0387 188 886

+ TM chi dưới căng dãn, xanh tím, da tím tối , đau, tê ,vận động hạn chế.

+ Bài thuốc (01) có gia giảm       

+ Bài thuốc (02) có gia giảm

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.